Menu
Your Cart
100 TL ve üzeri alışverişlerde, ÜCRETSİZ KARGO.

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

Bu Sözleşme, www.mseyayinlari.com.tr adresinde faaliyet gösteren Masal Seramik Evi Emine Çepniler (“MSE” olarak anılacaktır) ile sizin (“ÜYE” olarak anılacaktır) aranızda belirtilen koşullarda dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir. Bu Sözleşmede açıkça başka şekilde tanımlanmadığı takdirde büyük harfle başlayan kelime ve terimler, Kullanım Koşullarındaki anlamında kullanılmıştır.

 

HER İKİ TARAF DA BU SÖZLEŞMENİN HUKUKEN BAĞLAYICI OLDUĞU İRADESİYLE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞTİR VE ONAYLAMIŞTIR.

 

ÜYE OLMADAN VE ONAY VERMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ KAPSADIĞINDAN VE İSTEMEDİĞİNİZ HÜKÜMLERİ İÇERMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.

 

KONU

MSE, Web Sitesi üzerinden kitap satın alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu Sözleşme, www.mseyayinlari.com.tr (“Web Sitesi”) adresine üyelik koşullarını ve Tarafların Üyelikle ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI

2.1. ÜYE, Üyelik Sözleşmesini imzalamadan önce; Web Sitesi Kullanım Koşullarını, Gizlilik Koşullarını, Hizmetlerle ve Web Sitesiyle ilgili tüm diğer koşulları okuduğunu; Web Sitesine ve Hizmetlere ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu; bu bilgileri değerlendirdiğini ve ardından bu Sözleşmeyi imzaladığını kabul eder.

2.2. ÜYENİN, ekrandaki “Üyelik Sözleşmesini Okudum” butonunu tıklayarak üyelik işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

2.3. ÜYE olabilmek için Kullanıcılardan ad, soyad, adres, telefon ve e-posta adresi gibi bazı kişisel bilgilerin doldurulması istenebilecektir. Bu aşamada ÜYE, kendisine Hizmetlerle ilgili bildirimde bulunulabilmesi için doğru bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin yanlışlığı nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan ÜYE sorumludur.

2.4. Onsekiz (18) yaşından küçükler ve hukuken kısıtlı kişiler, Web Sitesine ÜYE olamaz veya Web Sitesi üzerinden alışveriş yapamaz.

2.5. Web Sitesine sitenin genel kullanım yöntemleri dışında veya robot ve yazılımlar aracılığıyla otomatik giriş yapılamaz, Web Sitesinin işletimine, altyapısına veya güvenliğine tehdit, engel oluşturacak işlemlerde ve girişimlerde bulunulamaz.

2.6. Web Sitesi üzerinden Üyelere sunulan Hizmetler, münhasıran şahsi kullanıma yöneliktir. Web Sitesi aracılığıyla alınan malların/hizmetlerin herhangi bir ticari amaçla kullanılması, yeniden satılması veya üçüncü şahıslara ticari amaçla devri yasaktır.

2.7. Web Sitesi üzerinden diğer ÜYE ve/veya Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi veya Web Sitesi veri tabanının kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması yasaktır.

 

MSE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MSE; Web Sitesi’nde satışa sunduğu ürünleri ve bunların tanıtım sayfasındaki içeriği, fotoğrafları ve görselleri önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Kitabın sayfasında belirtilen dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen bariz fiyat yanlışlıklarından MSE sorumlu tutulamaz. Promosyon uygulamaları, www.iletisim.com.tr adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. MSE’nin promosyon ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

3.2. Taraflarca önceden ön görülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve kusurları olmaksızın gelişen; Taraflardan herhangi birinin burada yazılı üstlenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını zamanında, kısmen ya da tamamen yerine getirmelerine engel olan (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, internet altyapısının çökmesi, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) gibi haller mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek ve mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

3.3. Garanti: MSE’nin Web Sitesi aracılığıyla satın alınan ürün ve hizmetler için özel bir garanti taahhüdü yoktur. MSE, Web Sitesi’nin kusursuz, hatasız olduğu ve Web Sitesi’nin ve/veya Hizmetlerin ÜYE’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

3.4. Bu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda MSE’nin sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, ilgili ÜYE’den tahsil edilen ürün satış bedeliyle sınırlıdır.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran MSE’ye aittir.

Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran MSE’ye aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar ÜYE’ye, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

SÜRE VE SONA ERME

5.1. Bu Sözleşme, ÜYE tarafından dijital olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2. Üyeliğin herhangi bir sebeple Taraflardan biri uyarınca sonlandırılması halinde Sözleşme de sona erer.

5.3. Web Sitesi Kullanım Koşulları veya Web Sitesi Gizlilik Koşullarından herhangi birinin ÜYE tarafından ihlali halinde; MSE, bu Sözleşmeyi, Üyeliği ve her türlü kullanımı derhal haklı nedenle ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedebilir. MSE’nin, dilerse ÜYE’nin kullanımını askıya alma hakkı da saklıdır.

5.4. Bu Sözleşmenin/Üyeliğin taraflardan herhangi birince sonlandırılması halinde, ÜYE tarafından verilmiş bir sipariş olması durumunda, söz konusu siparişin teslimine kadar Sözleşme yürürlükte ve Üyelik askıda kalır. Söz konusu sipariş/satın alma işleminin teslimi/tamamlanması ve Hizmetin ÜYE’ye sağlanmasının ardından Sözleşme ve Üyelik kendiliğinden sona erer.

 

KİŞİSEL VERİLER

6.1. ÜYE’nin, Web Sitesine sunacağı kişisel veriler, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır.

6.2. MSE, ÜYE tarafından Web Sitesine sunulan kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Web Sitesinde sunulan Hizmetler ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya MSE’nin ÜYE karşısında üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca işleyebilir, saklayabilir, tasnif edebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, tedarikçileriyle paylaşabilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir. MSE, Web Sitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de bu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla yararlanabilir.

6.3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veriler, re’sen veya ÜYE’nin yazılı talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

6.4. ÜYE’nin verileri, üçüncü şahıslarla ancak aşağıda yazılı hallerde paylaşılacaktır:

a. MSE, Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, ÜYE’nin ad, soyad ve iletişim bilgilerini kargo firmaları, tedarikçiler veya sair üçüncü kişilerle paylaşabilir.

b. MSE, yeni veya mevcut ürün, hizmet veya kampanyaların duyurulması, reklam ve pazarlama faaliyetleri için ÜYE’nin ad-soyad ve iletişim bilgilerini e-posta veya mesaj gönderim hizmeti veren firmalar ile paylaşabilir.

c. MSE’nin bir işletme veya malvarlığı satın alması veya satması halinde; kişisel veriler, bu işletme veya mal varlığının muhtemel alıcı ya da satıcıları ile paylaşılabilecektir.

d. MSE’nin tüm malvarlığının üçüncü bir kişi tarafından iktisap edilmesi halinde; devredilen malvarlığı içerisinde ÜYE kişisel verileri de olacaktır.

e. MSE, hukuki yükümlülüklere uygun davranmak için veya bu Sözleşme koşullarının uygulanmasını sağlamak amacıyla veya diğer Üyelerin veya üçüncü şahısların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu bilgileri açıklayabilir ya da paylaşabilir. Dolandırıcılığın önlenmesi ya da kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kurumlarla yapılacak olan bilgi alışverişi de bu kapsamda yer alır.

f. MSE, bu bilgilerden yararlanarak istatistiki bilgiler, raporlar çıkarabilir, bilgileri işleyebilir ve bu raporları kişisel verileri anonim hale getirmek kaydıyla üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

6.5. ÜYE, MSE’ye, bu kişisel verilerin yeni ürün ve hizmetler, kampanyalar hakkında tanıtım yapılması, geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler ve ticari iletişim için kullanılması, işlenmesi konusunda onay vermiştir.

6.6. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: MSE, ÜYE’den yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı MSE’nin sorumluluğu yoktur.

6.7. ÜYE, MSE’ye başvurarak;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ÜYE bu haklarını, yazılı talebini ıslak imzalı olarak, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla “Uğur Mumcu Mah. Akşemseddin Cad. Nurçiçeği Sok. Özışık Sitesi B blok No.4A Kartal, İSTANBUL” adresine göndermek veya aynı adrese elden ulaştırmak suretiyle kullanabilir.

6.8. Kimliğini tevsik edici belgelerin, zararın giderilmesine ilişkin talepler başta olmak üzere varsa talebi destekleyici belgelerin, ÜYE’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, yeterli yetkiyi içeren vekaletname suretinin de MSE’ye iletilmesi zorunludur.

6.9. Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi, bu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

GENEL KOŞULLAR

7.1. Değişiklik ve Takibi: MSE, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Üyelik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. MSE’nin Üyelik Koşulları’nda değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, her alışveriş/kullanım öncesinde bu Üyelik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir.

7.2. Devir: ÜYE, MSE’nin yazılı izni olmadan, bu Sözleşmeyi, ÜYE hesabını veya bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez. MSE, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, önceden izin almaksızın üçüncü şahıslara devredebilir.

7.3. Tebligat: MSE tarafından Kullanıcıların Web Sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms), faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

7.4. Bölünebilirlik: Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.5. Kayıtlar: Bu Sözleşmeden ve Web Sitesi üzerinden gerçekleşecek işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda MSE’nin defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile MSE tarafından ÜYE’ye yapılan e-posta, kısa mesaj (sms), faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

7.6. Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan ÜYE de, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

7.7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Üyelik koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7.8. İmza: Bu Sözleşme internet üzerinden karşılıklı ve dijital olarak icap-kabul yöntemiyle imzalanmıştır.

7.9. Bilgi ve İletişim: Üyelik Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Web site Kullanım Politikaları gereği tarayıcı çerezleri ile yüksek performansta web sitemizde cokiee çerez politikası uygulamaktayız.
Wegdi Web Tasarım Wegdi Web Tasarım Wegdi Web Tasarım Web Sitesi Tasarımcısı Web Sitesi Tasarımcısı Web Sitesi Tasarımcısı Web Tasarımı Web Tasarımı Web Tasarımı Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Wep Tasarım Wep Tasarım Wep Tasarım Web Tasarim Web Tasarim Web Tasarim Web Tasarımcısı Web Tasarımcısı Web Tasarımcısı Web Tasarimi Web Tasarimi Web Tasarimi Web Design Web Design Web Design Web Dizayn Web Dizayn Web Dizayn İnternet Sitesi Tasarımı İnternet Sitesi Tasarımı İnternet Sitesi Tasarımı Web Sitesi Hizmeti Web Sitesi Hizmeti Web Sitesi Hizmeti Tasarım ve Yazılım Tasarım ve Yazılım Tasarım ve Yazılım Web Tasarım Ajansları Web Tasarım Ajansları Web Tasarım Ajansları Özel Web Tasarım Özel Web Tasarım Özel Web Tasarım Ödüllü Web Tasarım Ödüllü Web Tasarım Ödüllü Web Tasarım Hazır Web Sitesi Hazır Web Sitesi Hazır Web Sitesi Web Sitesi Tasarımı Web Sitesi Tasarımı Web Sitesi Tasarımı Web Tasarım Firmaları Web Tasarım Firmaları Web Tasarım Firmaları Web Tasarım Ajansı Web Tasarım Ajansı Web Tasarım Ajansı Web Site Tasarımı Web Site Tasarımı Web Site Tasarımı Web Tasarım Hizmetleri Web Tasarım Hizmetleri Web Tasarım Hizmetleri Site Tasarım Site Tasarım Site Tasarım Site Tasarımı Site Tasarımı Site Tasarımı Web Sayfası Tasarımı Web Sayfası Tasarımı Web Sayfası Tasarımı Web Ajans Web Ajans Web Ajans Ucuz Web Tasarım Ucuz Web Tasarım Ucuz Web Tasarım İnternet Sitesi Yapımı İnternet Sitesi Yapımı İnternet Sitesi Yapımı Profesyonel Web Tasarım Profesyonel Web Tasarım Profesyonel Web Tasarım Tasarım Ajansı Tasarım Ajansı Tasarım Ajansı İstanbul Web Tasarım İstanbul Web Tasarım İstanbul Web Tasarım Web Tasarım İstanbul Web Tasarım İstanbul Web Tasarım İstanbul Pendik Web Tasarım Pendik Web Tasarım Pendik Web Tasarım Web Tasarım Pendik Web Tasarım Pendik Web Tasarım Pendik Tuzla Web Tasarım Tuzla Web Tasarım Tuzla Web Tasarım Web Tasarım Tuzla Web Tasarım Tuzla Web Tasarım Tuzla Özel Web Tasarım Özel Web Tasarım Özel Web Tasarım Web Yazılım Web Yazılım Web Yazılım Web Yazılım İstanbul Web Yazılım İstanbul Web Yazılım İstanbul Yazılım Ajansı Yazılım Ajansı Yazılım Ajansı Özel Web Yazılım Özel Web Yazılım Özel Web Yazılım Web Tasarım Yazılım Web Tasarım Yazılım Web Tasarım Yazılım Web Yazılım Firmaları Web Yazılım Firmaları Web Yazılım Firmaları Web Sitesi Yazılım Web Sitesi Yazılım Web Sitesi Yazılım Web Yazılım Şirketleri Web Yazılım Şirketleri Web Yazılım Şirketleri Web Yazılım Şirketi Web Yazılım Şirketi Web Yazılım Şirketi Web Yazılım Hizmetleri Web Yazılım Hizmetleri Web Yazılım Hizmetleri Web Yazılım Firması Web Yazılım Firması Web Yazılım Firması Web Site Yazılımı Web Site Yazılımı Web Site Yazılımı Web Danışmanlık Web Danışmanlık Web Danışmanlık Web Danışmanlığı Web Danışmanlığı Web Danışmanlığı Web Tasarım Danışmanlığı Web Tasarım Danışmanlığı Web Tasarım Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı İnternet Danışmanlığı İnternet Danışmanlığı İnternet Danışmanlığı İnternet Sitesi Danışmanlığı İnternet Sitesi Danışmanlığı İnternet Sitesi Danışmanlığı Web Danışmanı Web Danışmanı Web Danışmanı Web Site Danışmanı Web Site Danışmanı Web Site Danışmanı Web Site Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı Web Site Danışmanlığı Firmaları Web Site Danışmanlığı Firmaları Web Site Danışmanlığı Firmaları Kurumsal Web Tasarım Kurumsal Web Tasarım Kurumsal Web Tasarım Kurumsal Web Tasarım İstanbul Kurumsal Web Tasarım İstanbul Kurumsal Web Tasarım İstanbul Kurumsal Web Sitesi Kurumsal Web Sitesi Kurumsal Web Sitesi Kurumsal Web Site Kurumsal Web Site Kurumsal Web Site Kurumsal Web Sitesi Tasarımı Kurumsal Web Sitesi Tasarımı Kurumsal Web Sitesi Tasarımı Kurumsal Web Tasarım Ajansı Kurumsal Web Tasarım Ajansı Kurumsal Web Tasarım Ajansı Kurumsal Site Tasarımı Kurumsal Site Tasarımı Kurumsal Site Tasarımı Kurumsal Web Kurumsal Web Kurumsal Web Kurumsal Site Kurumsal Site Kurumsal Site Kurumsal Web Site Tasarımı Kurumsal Web Site Tasarımı Kurumsal Web Site Tasarımı Kurumsal Web Hizmetleri Kurumsal Web Hizmetleri Kurumsal Web Hizmetleri Kurumsal Web Yazılım Kurumsal Web Yazılım Kurumsal Web Yazılım Kurumsal Web Tasarım Firmaları Kurumsal Web Tasarım Firmaları Kurumsal Web Tasarım Firmaları
SEO Nedir? SEO Nedir? SEO Nedir? SEO Nasıl Yapılır SEO Nasıl Yapılır SEO Nasıl Yapılır SEO Ne Demek ve SEO'nun Açılımı Nedir? SEO Ne Demek ve SEO'nun Açılımı Nedir? SEO Ne Demek ve SEO'nun Açılımı Nedir? SEO’nun Önemi Nedir? SEO’nun Önemi Nedir? SEO’nun Önemi Nedir? Neden SEO Hizmeti Almalıyım? Neden SEO Hizmeti Almalıyım? Neden SEO Hizmeti Almalıyım? Organik Trafik Nedir? Organik Trafik Nedir? Organik Trafik Nedir? SEO Hizmeti Neleri Kapsar? SEO Hizmeti Neleri Kapsar? SEO Hizmeti Neleri Kapsar? SEO Hizmetinde Fiyat Nasıl Belirlenir? SEO Hizmetinde Fiyat Nasıl Belirlenir? SEO Hizmetinde Fiyat Nasıl Belirlenir? Ne Kadar Süre SEO Hizmeti Almalıyım? Ne Kadar Süre SEO Hizmeti Almalıyım? Ne Kadar Süre SEO Hizmeti Almalıyım? SEO Çalışması Nasıl Yapılır? SEO Çalışması Nasıl Yapılır? SEO Çalışması Nasıl Yapılır? SEO Danışmanının Görevleri Nelerdir? SEO Danışmanının Görevleri Nelerdir? SEO Danışmanının Görevleri Nelerdir? Seo Ajansları Seo Ajansları Seo Ajansları
google Ads google Ads google Ads Adwords Adwords Adwords google Ads reklam google Ads reklam google Ads reklam google reklamı google reklamı google reklamı google reklamı vermek google reklamı vermek google reklamı vermek google reklam ajansı google reklam ajansı google reklam ajansı Ads reklam Ads reklam Ads reklam google ads reklam verme google ads reklam verme google ads reklam verme Ads ajansı Ads ajansı Ads ajansı Ads reklam verme Ads reklam verme Ads reklam verme google adsens google adsens google adsens goo ads goo ads goo ads google da reklam verme google da reklam verme google da reklam verme google Ads ajansı google Ads ajansı google Ads ajansı google Ads reklam verme google Ads reklam verme google Ads reklam verme
logo tasarım logo tasarım logo tasarım logo tasarımı logo tasarımı logo tasarımı logo tasarımcıları logo tasarımcıları logo tasarımcıları logo yapma logo yapma logo yapma logo tasarım fiyatları logo tasarım fiyatları logo tasarım fiyatları kurumsal logo tasarım kurumsal logo tasarım kurumsal logo tasarım logo oluşturma logo oluşturma logo oluşturma logo tasarimlari logo tasarimlari logo tasarimlari profesyonel logo tasarım profesyonel logo tasarım profesyonel logo tasarım logo yapımı logo yapımı logo yapımı logo tasarımları logo tasarımları logo tasarımları logo tasarlama logo tasarlama logo tasarlama logo desıgn logo desıgn logo desıgn logo oluşturmak logo oluşturmak logo oluşturmak logo tasarım firmaları logo tasarım firmaları logo tasarım firmaları kurumsal kimlik kurumsal kimlik kurumsal kimlik kurumsal kimlik ajansı kurumsal kimlik ajansı kurumsal kimlik ajansı kurumsal kimlik tasarımı kurumsal kimlik tasarımı kurumsal kimlik tasarımı kurumsal kimlik çalışması kurumsal kimlik çalışması kurumsal kimlik çalışması kurumsal kimlik fiyatları kurumsal kimlik fiyatları kurumsal kimlik fiyatları kurumsal kimlik tasarım kurumsal kimlik tasarım kurumsal kimlik tasarım kurumsal kimlik tasarımı fiyatları kurumsal kimlik tasarımı fiyatları kurumsal kimlik tasarımı fiyatları kurumsal kimlik ürünleri kurumsal kimlik ürünleri kurumsal kimlik ürünleri kurumsal kimlik logo kurumsal kimlik logo kurumsal kimlik logo kurumsal kimlik firmaları kurumsal kimlik firmaları kurumsal kimlik firmaları kurum kimliği kurum kimliği kurum kimliği kurumsal kimlik oluşturma kurumsal kimlik oluşturma kurumsal kimlik oluşturma logo kurumsal kimlik logo kurumsal kimlik logo kurumsal kimlik kurumsal kimlik yönetimi kurumsal kimlik yönetimi kurumsal kimlik yönetimi kurumsal logo tasarımı kurumsal logo tasarımı kurumsal logo tasarımı